Napis w rogu


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Świetny skrypt, pozwalający na umieszczeniu w rogu okna napisu, który przebywa tam niezależnie od położenia strony, czy jej przewijania. Może on być aktywny i na przykład wywoływać stronę główną lub klienta poczty. Można go też dowolnie formatować jak każdy tekst. Zamiast napisu istnieje możliwość wstawienia niewielkiej grafiki, choćby logo.
Napis


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<DIV CLASS="jsbrand" ID="jsbrand" STYLE="position:absolute; color:red; top:0; visibility:hide;" ZINDEX: 1; ALIGN="right"><B><I>Napis</B></I></DIV>

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript1.2">
/**********************************************************************************
* Copyright 1999 William Goudy
* http://www.goudy.net - personal
* http://www.goudy.net/fms - Design Business
* william@goudy.net - Email (feel free to email me)
**********************************************************************************/
<!--
var xdistance = 0;
var ydistance = 15;
var imgwidth = 108;
var imgheight = 31;
var xoffset = 5;
var yoffset = 50;
var pageheight = 0;
var pagewidth = 0;
var left = imgwidth + xdistance + 0;
var up = imgheight + ydistance + 0;

var netscape = (document.layers)? true:false
var explorer = (document.all)? true:false

if (netscape)
{ var view = document.jsbrand; }

if (explorer)
{ var view = document.all.jsbrand; }

function watermark()
{ if (netscape)
{ pageheight = window.innerHeight
pagewidth = window.innerWidth
xoffset = window.pageXOffset
yoffset = window.pageYOffset
view.visibility = "hide"
view.top = (pageheight+yoffset-up)
view.left = (pagewidth+xoffset-left)
view.visibility= "show" }

if (explorer)
{ if (navigator.appVersion.indexOf("Mac") == -1)
{ view.style.display = "none";
pageheight = document.body.clientHeight;
pagewidth = document.body.clientWidth;
xoffset = document.body.scrollLeft;
yoffset = document.body.scrollTop;
view.style.top = (pageheight+yoffset-up);
view.style.left =(pagewidth+xoffset-left);
view.style.display = ""; }
}
}
setInterval("watermark()", 10);
//-->
</SCRIPT>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem