Zmiana grafiki tła


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Świetny skrypt, który pozwala na zmianę graficznego tła strony przez użytkownika; może sobie dostosować w ten sposób zmieniając na tło z ulubionym kolorem, albo o lepszym kontraście. Ważne: zmiana pliku graficznego tła dokonuje się w sposób losowy, a więc po kolejnych zmianach mogą pojawiać się te same tła. Plików do zmiany tła może być dowolna ilość, a ustawia się to przez dodanie kolejnych segmentów w skrypcie, oraz ustawieniu ilości segmentów w segmencie var number = ;. Dodatkowo zmiana tła odbywa się losowo przy ładowaniu stPrzeładuj tło


Albo


Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Script by Tim Wallace

today=new Date();
jran=today.getTime();
var number = 7;
var random_number="";
var image="";
var text_color="";
ia=9301;
ic=49297;
im=233280;
jran = (jran*ia+ic) % im;
random_number = Math.ceil( (jran/(im*1.0)) *number);
// Loads the appropriate image and text color based on random number.
if (random_number==1) {
text_color="000000";
image="1.gif";
}
if (random_number==2) {
text_color="000000";
image="2.jpg";
}
if (random_number==3) {
text_color="000000";
image="3.gif";
}
if (random_number==4) {
text_color="000000";
image="4.gif";
}
if (random_number==5) {
text_color="000000";
image="5.jpg";
}
if (random_number==6) {
text_color="000000";
image="6.jpg";
}
if (random_number==7) {
text_color="000000";
image="7.jpg";
}
// -->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!--
document.open();
document.write("<BODY BACKGROUND='"+image+"' TEXT='"+text_color+"'>");
document.write("<CENTER></CENTER>");
// -->
</SCRIPT>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<A HREF="#" onClick="window.location='graficzne.htm'">
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
document.write("<CENTER><FONT SIZE=4>Zmień tło. (aktualne:
"+image+")</FONT></CENTER>");
// -->
</SCRIPT></A>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem