Losowanie tła


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Skrypt ma bardziej demonstracyjne niż praktyczne zastosowanie, ale a nuż komuś spasuje? Obsługa jest prosta: po kliknięciu „Losuj” zmieniają się cyferki w okienkach. Należy je rzędami zatrzymywać dolnymi przyciskami. Po zatrzymaniu losowania można wybrać poszczególne rzędy do wyświetlenia jako tło strony. Dodatkowo w oknie obok wyświetlony zostaje kod aktualnego koloru, który można oczywiście skopiować do wykorzystania. Uwaga! Nie może być ustawiony w BODY plik graficzny tła, bo inaczej skrypt nie będzie działał.


"X" stopuje losowanie

Kolor =


Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Script by Michael Tartaglia (stonedstan@hotmail.com) -->

<!--
color=new Array("0","8","F");
speed=250;
document.bgColor="FFFFFF";
bg=new Array("FFFFFF","FFFFFF","FFFFFF");
function begin() {
document.form.col1.value=" X "; document.form.col2.value=" X ";
document.form.col3.value=" X "; i=0; roll(speed);
}
function roll(speedB) {
if (document.form.col1.value==" X ") {
document.form.c1.value=document.form.b1.value;
document.form.b1.value=document.form.a1.value;
document.form.a1.value=
color[Math.round(Math.random()*10)%3]+
color[Math.round(Math.random()*10)%3];
}
if (document.form.col2.value==" X ") {
document.form.c2.value=document.form.b2.value;
document.form.b2.value=document.form.a2.value;
document.form.a2.value=
color[Math.round(Math.random()*10)%3]+
color[Math.round(Math.random()*10)%3];
}
if (document.form.col3.value==" X ") {
document.form.c3.value=document.form.b3.value;
document.form.b3.value=document.form.a3.value;
document.form.a3.value=
color[Math.round(Math.random()*10)%3]+
color[Math.round(Math.random()*10)%3];
}
setTimeout("roll("+speedB+")",speedB);
}
function stop(col) {
if (col==1) {document.form.col1.value=" ";i++;}
if (col==2) {document.form.col2.value=" ";i++;}
if (col==3) {document.form.col3.value=" ";i++;}
if (i==3) {
bg[0]=document.form.a1.value+
document.form.a2.value+
document.form.a3.value;
bg[1]=document.form.b1.value+
document.form.b2.value+
document.form.b3.value;
bg[2]=document.form.c1.value+
document.form.c2.value+
document.form.c3.value;
speedB=500000;roll(speedB);
}
}
function view(letter) {
document.bgColor=bg[letter];
document.form.color.value="#"+bg[letter];
}
// -->
</script>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<form name="form">
<table cellpadding=2>
<tr><td align=center>
<input type=text name="a1" size=2 onFocus="this.blur()" value=" ">
<input type=text name="a2" size=2 onFocus="this.blur()" value=" ">
<input type=text name="a3" size=2 onFocus="this.blur()" value=" ">
<input type=button onClick="view(0)" value="Pokaż"><br>
<input type=text name="b1" size=2 onFocus="this.blur()" value=" ">
<input type=text name="b2" size=2 onFocus="this.blur()" value=" ">
<input type=text name="b3" size=2 onFocus="this.blur()" value=" ">
<input type=button onClick="view(1)" value="Pokaż"><br>
<input type=text name="c1" size=2 onFocus="this.blur()" value=" ">
<input type=text name="c2" size=2 onFocus="this.blur()" value=" ">
<input type=text name="c3" size=2 onFocus="this.blur()" value=" ">
<input type=button onClick="view(2)" value="Pokaż"><br>
<input type=button onClick="stop(1)" value=" X " name="col1">
<input type=button onClick="stop(2)" value=" X " name="col2">
<input type=button onClick="stop(3)" value=" X " name="col3">
</td>
<td valign=middle align=center>
<input type=button onClick="begin()" value="Losuj!"><p>
<table bgcolor=FFFFFF border=1 cellspacing=0>
<tr><td align=center valign=middle>"X" stopuje losowanie<p>
Kolor = <input type=text size=7 value="#FFFFFF" name=color>
</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table></form>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem