Przypadkowe tło


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Skrypt, który powoduje przypadkowe wylosowanie koloru tła po kliknięciu na przycisk. Kolorów w skrypcie ustawionych jest 15, ale można dodać inne, dodając w skrypcie odpowiednie segmenty z nazwami kolorów.
Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function backcolor(form) {
temp = ""
for (var i = 0; i < 16; i++) {
temp = form.color[i].value
if (form.color[i].checked){ document.bgColor = temp }
}
}
function randombackground() {
document.bgColor = getColor()
}
function getColor(){
currentdate = new Date()
backgroundcolor = currentdate.getSeconds()
if (backgroundcolor > 44)
backgroundcolor = backgroundcolor - 45
else if (backgroundcolor > 29)
backgroundcolor = backgroundcolor - 30
else if (backgroundcolor > 15)
backgroundcolor = backgroundcolor - 16
if (backgroundcolor == 0 )
return "olive";
else if (backgroundcolor == 1 )
return "teal";
else if (backgroundcolor == 2 )
return "red";
else if (backgroundcolor == 3 )
return "blue";
else if (backgroundcolor == 4 )
return "maroon";
else if (backgroundcolor == 5 )
return "navy";
else if (backgroundcolor == 6 )
return "lime";
else if (backgroundcolor == 7 )
return "fuschia";
else if (backgroundcolor == 8 )
return "green";
else if (backgroundcolor == 9 )
return "purple";
else if (backgroundcolor == 10 )
return "gray";
else if (backgroundcolor == 11 )
return "yellow";
else if (backgroundcolor == 12 )
return "aqua";
else if (backgroundcolor == 13 )
return "black";
else if (backgroundcolor == 14 )
return "white";
else if (backgroundcolor == 15 )
return "silver";
}
// -->
</SCRIPT>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<FORM>
<input type="button" value="Zmień kolor tła na inny, przypadkowy" onClick="randombackground()">
</FORM>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem