Zegar 12 lub 24 godzinny

Opis Instrukcje Pobieranie

W okienku pokazywana jest aktualna godzina w taki sposób, by dać użytkownikowi wybór między czasem w systemie amerykańskim, dwunastogodzinnym, a europejskim, dwudziestoczterogodzinnym. Wystarczy dla zmiany zaznaczyć odpowiednie pole wyboru.
24 godzinny
12 godzinny


Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Begin
function showMilitaryTime() {
if (document.form.showMilitary[0].checked) {
return true;
}
return false;
}
function showTheHours(theHour) {
if (showMilitaryTime() || (theHour > 0 && theHour < 13)) {
return (theHour);
}
if (theHour == 0) {
return (12);
}
return (theHour-12);
}
function showZeroFilled(inValue) {
if (inValue > 9) {
return "" + inValue;
}
return "0" + inValue;
}
function showAmPm() {
if (showMilitaryTime()) {
return ("");
}
if (now.getHours() < 12) {
return (" am");
}
return (" pm");
}
function showTheTime() {
now = new Date
document.form.showTime.value = showTheHours(now.getHours()) + ":" + showZeroFilled(now.getMinutes()) + ":" + showZeroFilled(now.getSeconds()) + showAmPm()
setTimeout("showTheTime()",1000)
}
// End -->
</script>


Do dopisania do BODY:

onLoad="showTheTime()"

Pokazywanie zegara:

<form name=form>
<input type=text name=showTime size=12><br>
<input type=radio name=showMilitary checked>24 godzinny<br>
<input type=radio name=showMilitary>12 godzinny<br>
</form>


Skrypt do pobrania:

Wersja: 1.0 Utworzył: św.Marek
Pobranie: skrypt.zip Dokumentacja: W archiwum
Rozmiar: 732 bajty Data zamieszczenia: 31.07.2004
Opis: W archiwum znajduje się przykładowa strona HTML z konfiguracją zegara.