Podanie do Prezydenta

Poborowy Jerzy Kowalik
ul. Sienkiewicza 7 m.4
06-400 Ciechanów
Ciechanów, 17.04.2006 r


 
Do:
Zwierzchnik Sił Zbrojnych
Prezydent RP
Lech Kaczyński
Pałac Prezydencki
ul. Krakowskie Przedmieście 48/50
00-071 Warszawa

Wielce Szanowny Panie Prezydencie.

   Uprzejmie proszę o zwolnienie mnie z zaszczytnego obowiązku pełnienia zasadniczej służby wojskowej ze względu na trudną sytuację rodzinną, w jakiej się znalazłem.
A mianowicie:
   Mam 24 lata i ożeniłem się z wdową w wieku lat 44. Moja żona ma córkę w wieku 25 lat.
Tak się złożyło, że mój ojciec ożenił się z córką mojej żony. Tym samym, mój ojciec stał się moim zięciem, gdyż poślubił moją córkę. W związku z tym jest ona jednocześnie moją córką i macochą.
   Mojej żonie i mnie urodził się w styczniu syn. To dziecko jest bratem żony mojego ojca, czyli jego szwagrem. Jednocześnie, będąc bratem mojej macochy jest moim wujkiem. Czyli mój syn jest moim wujkiem. Żona mojego ojca, czyli moja córka, powiła na Wielkanoc chłopczyka, który jest jednocześnie moim bratem, gdyż jest synem mojego ojca, i wnukiem, ponieważ jest synem córki mojej żony.
   Jestem więc bratem mojego wnuka, a będąc mężem teściowej tego dziecka, pełnię jakoby funkcję ojca mojego ojca, pozostając bratem jego syna. Jestem wobec tego własnym dziadkiem.

   Dlatego też proszę uprzejmie Pana Prezydenta o zwolnienie mnie z obowiązku służby wojskowej, gdyż, o ile mi wiadomo, prawo nie zezwala powoływać do wojska jednocześnie dziadka, ojca i syna z jednej rodziny.
   Wierząc w zrozumienie mojej sytuacji przez Pana Prezydenta pozostaję z poważaniem

Jerzy Kowalik