ChangeExtWersja programu
1.88
Producent Just Ask Computer Services
Skąd pobrać Stąd       „ChangeExt” jest aplikacją pomocniczą, pokazującą podstawowe parametry pliku i umożliwiającą ich modyfikację w dosyć rozbudowany sposób. Instalacja przebiega błyskawicznie i bez problemów pod warunkiem, że nie ma w podanym katalogu zainstalowanej wcześniejszej wersji. Wtedy instalator zarząda usunięcia poprzedniej wersji i przerwie pracę. Należy wtedy odinstalować wcześniejszą wersję, usunąć z poziomu DOS wszystkie pliki w katalogu (deinstalacja usuwa jedynie zapisy w rejestrze), a następnie powtórnie zainstalować program. Wszystkie opcje programu dostępne są w menu kontekstowym, w którym, po zaznaczeniu pliku, i kliknięciu prawym przyciskiem, w menu kontekstowym pojawia się informacja, jakie ma dany plik rozszerzenie. Po kliknięciu rozwija się okno z informacją o pliku.


Menu kontekstowe


       Po kliknięcu na menu kontekstowym pojawia się takie oto menu, którego nie potrzeba dokładnie opisywać. Pierwsza pozycja po kliknięciu otwiera szereg okien umożliwiających dokonanie modyfikacji rozszerzenia i atrybutów, a także samego programu.Okna konfiguracji

       Okno typu plików. Informacja w nim zawarta stanowi wczytany zapis rejestru systemowego. Można zmienić nazwę rozszerzenia w górnym okienku ręcznie, lub wybrać ze spisu potrzebne, a po zaznaczeniu pojawi się samoczynnie w górnym okienku.


       Okienko atrybutów pliku. Można go wybrać albo klikając na odpowiednią zakładkę, albo wybierając z podmenu ostatnią pozycję dotyczącą atrybutów.       Okienko dotyczące usawień samego programu – co ma być pokazywane w menu kontekstowym, czy mają być pokazywane ikonki, oraz inne.       Ostatnie okienko, pokazujące wszystkie dane dotyczące wizytówki programu. Pokazywane w nim są naj- ważniejsze elementy, jak adresy, warunki licencji, oraz inne dane.Życzę przyjemnej pracy z „ChangeExt”