InformantWersja programu
2.0
Producent Tom Tkier
Skąd pobrać Stąd       „Informant” jest programem pomocniczym. Jego rola sprowadza się do odczytywania danych o obiekcie i pokazywania tych danych w specjalnym „dymku”. Podczas instalacji program zostaje umieszczony w folderze wyznaczonym przez użytkownika i stamtąd ładowany jest wraz z systemem. Umieszcza również swoją ikonkę w zasobniku systemowym (tray). „Informant” odczytuje dane obiektu – pliku lub katalogu również wewnątrz aplikacji, wszędzie tam, gdzie są jakieś spisy plików lub katalogów. Pokazuje w języku aplikacji i tylko taką informację, której twórca danego programu przypisał do pokazywanych obiektów. Przede wszystkim pokazuje ikonę pliku lub katalogu, rozmiar, nazwę, rozszerzenie, daty, a w przypadku archiwów np. stopień kompresji i wiele innych danych. Aplikacja bardzo przydatna, bo znacznie przyspiesza orientację w zasobach, na dodatek całkowicie freeware.


Wygląd „dymka”Życzę przyjemnej pracy z „Informant”