Properties Plus

Wersja programu
1.65
Producent Kish
Skąd pobrać Stąd       Bardzo ciekawy program, którego zadaniem jest podgląd i modyfikacja danych związanych z plikami i katalogami. Program instaluje się łatwo i szybko, wyłącznie w katalogu System. Jest odtąd ładowany wraz z systemem i instaluje opcję w menu kontekstowym plików i katalogów, skąd można program wywołać. A co można zrobić za jego pomocą? Dużo. Zmieac nazwe pliku i rozszerzenia – tego ostatniego albo ręcznie, albo wybierając z listy odczytanej z rejestru systemowego, wszystkie możliwe daty, atrybuty. A oto wygląd i funkcje programu.


Dla pliku


       Wygąd okna jest jasny i nie wymaga tłumaczenia. Pokazywana jest ikona reprezentująca dany obiekt, oraz nazwa pliku i osobno jego rozszerzenie. Niżej informacje, oraz pola wyboru dat i ich modyfikacji.


       Pełna lista rozszerzeń plików wraz z opisem i rozszerzeniem, zarejestrowanych w rejestrze syste- mowym. Po dwukliku na którymś lub zaznaczeniu i zatwierdzeniu wyboru, rozszerzenie to zostaje wpisane w odpowiednie pole okna.
       Lista wyboru wielkości liter w nazwie i roz- szerzeniu.


Dla katalogu


       Przy pierwszym uruchomieniu pokazuje się niniejsze okno. Dopiero po zatwierdzeniu wyboru następuje zliczenie plików i podkatalogów, a następnie rozwinięcie okna do następnego. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na to, że wizytówka programu dostępna jest wyłącznie z tego okienka – maleńka ikonka w lewym, dolnym rogu okienka. Po zatwierdzeniu i po zakończeniu zliczania plików i katalogów to małe okienko zamienione zostaje na poniższe.       Jak widać, to okno jest niemal identyczne w układzie jak okno pliku. Różni się tylko brakiem możliwości zmiany rozszerzenia, oraz innym położeniem menu wyboru wielkości liter w nazwie.Życzę przyjemnej pracy z „Properties Plus”