What is This?

Wersja programu
2.01 build 040
Producent M.Pacchiarotti – Jimjams
Skąd pobrać Stąd       „What is This?” jest aplikacją, która pozwala na opis każdego pliku i katalogu, a następnie odczyt tej informacji. Obsługa jest nadzwyczaj prosta. Po zainstalowaniu się programu w katalogu Windows i przeładowaniu systemu, w menu kontekstowym każdego pliku i katalogu pojawia się pozycja „What is This?”. Po jego kliknięciu pojawia się okno dialogowo-informacyjne programu. Do czego przydaje się ten niewielki programik? Ano, do zanotowania sobie informacji o jakimś ważnym pliku lub katalogu. To bardzo ważne, żeby móc mieć na podorędziu własny opis. Dodatkowo podawane są najważniejsze informacje systemowe jak nazwa pliku, atrybuty, ścieżka, daty i rozmiar. W przypadku plików JPG pokazywana jest także miniaturka. Reasumując, jest to mały programik, ale niezbędny dla każdego, kto ma dużo plików na dysku i lubi mieć w nich porządek.Pierwsze okno


       Okienko edycyjne, do wpisywania tekstu opisu. Okienko to pojawia się jako pierwsze wyłącznie w przypadku, gdy tekst opisu już istnieje. Jeżeli nie, pokazuje się drugie okienko z danymi systemowymi dotyczącymi pliku lub katalogu.


       Okienko, które pokazuje się jako pierwsze, jeżeli nie istnieje żaden wpis. Pokazuje dane systemowe pliku lub katalogu.


       Okienko, w którym pokazywane są archiwalne pliki zapasowych baz danych programu.


       Okienko uruchamiane w momencie, gdy potrzeba wyświetlić rezultat przeszukiwania bazy danych.


       Okienko, w którym pokazywana jest wizytówka programu, wersja, licencja i adresy kontaktowe.


       Kopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka systemowego.


       Wstawianie tekstu ze schowka systemowego.


       Zmiana czcionki w polu edycyjnym


       Wyszukiwanie tekstu w bazie danych. Po użyciu tej opcji pokazuje się systemowe okno dialogowe szukania.


       Drukowanie opisu za pośrednictwem domyślnej drukarki systemowej.


       Tworzenie zapasu aktualnej bazy danych.


       Automatyczne pokazywanie miniatur plików graficznych w formacie JPG.


       Blokowanie pozycji okna w tej, która została wyznaczona przed zaznaczeniem tej opcji


       Uruchomienie pliku pomocy z opisem wszystkich funkcji programu.
Uwagi

       Pokazujące się okienko programu zamykać należy na dwa sposoby: jeżeli nie wprowadziliśmy żadnych zmian, wystarczy kliknąć obok okna i wtedy ono zostanie zamknięte. Jeżeli zmiany zostały wprowadzone. tj. został wpisany jakiś tekst informacji, należy zamknąć okno klikając na przycisk oznaczony krzyżykiem na pasku tytułowym, w prawym górnym rogu. Jeżeli się tego nie uczyni, okno zostanie tylko schowane pod spód, a cała informacja może zostać utracona.
       Plik zawierający bazę danych nazywa się WIT.QDB i jest umiejscowiony w katalogu głównym Windows. Bardzo wskazanym jest utworzenie aktówki, przekopiowanie do niej tej bazy danych, i uzupełnianie aktówki co jakiś czas.


Życzę przyjemnej pracy z „What is This?”