Moje poglądy

       Na stronie tytułowej odwołanie do tego działu ma postać ikony ze zgrabnym, damskim tyłeczkiem. Nie bez kozery wybrałem ten wizerunek właśnie, jako, że obrazuje on dobrze wzajemny stosunek ludzi do poglądów innych. Tak, jak wizerunek damskiej pupy jest dla jednych czymś zwykłym, naturalnym, a jak ładny to nawet pięknem, którym należy się zachwycić, dla innych jest odzwierciedleniem ich własnych fobii i lęków, czymś, co należy zohydzić i skrytykować, umieścić na dnie własnego piekiełka nietolerancji i strachu. Tak jest również i z poglądami. Można, czasem trzeba je poddawać ocenie, krytyce, ale nie wolno ich zwalczać. Poglądy każdego człowieka wypływają z jego doświadczeń, środowiska w jakim się wychował i żyje, nauk jakie zdołał pobrać. Kontestując poglądy innych wydajemy wyłącznie sobie złą opinię, jednocześnie pośrednio wydając pochlebne świadectwo owym poglądom. Poglądy jakie prezentuję są wyłącznie moimi. Nie mogę ich żadną miarą klasyfikować, bo każda próba jest zdana na niepowodzenie spowodowane subiektywizmem, ale pragnę powiedzieć, że chętnie je zmodyfikuję, jeżeli przedstawione argumenty będą wystarczająco przekonywające i racjonalne.
Wkrótce następne tematy.Czy Ziemia jest w Centrum Wszechświata?
Komu potrzebna jest kara śmierci
Reklamy – bzdurny świat
Telewizja – przyjemność oglądania
Podanie do Prezydenta RP
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Palenie
Tygodnik „NIE
Rozmawianie
Nagość w Internecie