EmoticonsMail


Strona główna   Strona tłumaczeń   EmoticonsMailOpis Zrzut ekranu Producent Uwagi Pobieranie


   EmoticonsMail jest bardzo ciekawym narzędziem, pozwalającym jednym kliknięciem umieścić emotikona w treści maila w dwóch popularnych programach: Microsoft Outlook i Outlook Express. Program ma bardzo prosty interfejs. Może być w bardzo łatwy sposób uzupełniany o inne emotikony, jak również własne grafiki - zwykłe i animowane. Muszą być jednak w formacie GIF. W programie łatwo dodaje się nowe kategorie i podkategorie, co pozwala na usystematyzowanie emotikonów i innych grafik.
   W najnowszej wersji program został wyposażony w możliwość umieszczania w Ulubionych najlepszych emotikonów, oraz rejestrowane są wykorzystywane w mailach emotikony. Dodatkowo można każdy zamieszczany w mailu emotikon opatrzyć stosownym dymkiem informacyjnym i odwołaniem np. do własnej strony.
   W wersji 3.001 program wiele zyskał. Dodano wiele usprawnień i ulepszeń. Najważniejszymi są: możliwość wstawiania emotikonów do wszystkich klientów poczty; teraz można tworzyć własne grupy i podgrupy emotikonów i zarządzać nimi zmieniając im nazwy, dodając lub usuwając, zmieniając kolejność. Teraz program stał się naprawdę świetny...
   W najnowszej wersji 3.1.0.0 nie zmieniano nic w funkcjonowaniu samego programu. Dodano tylko jedną kategorię emotikonów, pozostałe zaś uzupełniono o nowe. Teraz w zasobach przy instalacji jest 936 emotikonów.
MaxPlugs


Brak uwag!


Pobieranie instalatora EmoticonsMail v3.1.0.0:
Archiwum RAR
Waga: 1.52 MB


Pobieranie spolszczenia do wersji 3.1.0.0:
Archiwum RAR
Waga: 343 kB

Pobieranie spolszczenia do wersji 3.001:
Archiwum RAR
Waga: 932 kB

Pobieranie spolszczenia do wersji 2.0.005:
Archiwum RAR
Waga: 185 kB

Pobieranie spolszczenia do wersji 1.3.002:
Archiwum RAR
Waga: 548 kB